Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki plików cookie.
OK

Regulamin do dnia 25.05.2018r.

Aktualny regulamin

Regulamin serwisu niezbedniksprzedawcy.pl

Regulamin od dnia 25.05.2018r.

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego niezbedniksprzedawcy.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

II. Definicje

Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem niezbedniksprzedawcy.pl Serwis udostępnia Narzędzia dla sprzedawców online - zarejestrowanych bądź niezarejestrowanych Użytkowników Serwisu. Dostępne Narzędzia to:
 • Kreator Aukcji
 • Galeria Zdjęć
 • Panel Aukcji
 • Szablony

Administrator – właściciel Serwisu - Tomasz Grzesik, zamieszkały w miejscowości Złota Woda 44, 26-025 Łagów.

Email Kontaktowy – biuro@niezbedniksprzedawcy.pl – adres poczty elektronicznej Administratora.

Użytkownik - każda osoba uzyskującą dostęp do Serwisu, osoba korzystająca z Serwisu, w tym także osoba która założyła w nim Konto.

Konto – konto założone przez Użytkownika w Serwisie. Jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy przedmiotów, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

Serwis Aukcyjny – serwis internetowy umożliwiający zakup lub sprzedaż przedmiotów oraz usług po określonej cenie lub w drodze licytacji. Do takich serwisów należy Allegro, serwisy marki Ebay i inne.

Konto Aukcyjne – konto Użytkownika z Serwisu Aukcyjnego.

III. Postanowienia ogólne

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu. Do korzystania z serwisu nie jest wymagane rejestrowanie się, ani podawanie żadnych danych.

2. Użytkownik może korzystać z Serwisu zarówno bez rejestracji w Serwisie jak i po jej wykonaniu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3 poniżej.

3. Niezarejestrowany użytkownik może korzystać wyłącznie z oferowanych funkcjonalności nie wymagających logowania.

4. Rejestracja i korzystanie z serwisu jest darmowe.

5. Dokonując rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwego adresu email używanego przez siebie konta pocztowego. Proces rejestracji wymagana potwierdzenia adresu e-mail w sposób określony w otrzymanej na podany adres e-mail korespondencji.

6. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta. Użytkowanie jednego Konta przez więcej niż jedną osobę odbywa się na odpowiedzialność właściciela Konta.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, Konto tego Użytkownika zostanie usunięte. W przypadku braku konieczności natychmiastowego usuwania Konta, Administrator będzie starał skontaktować się z Użytkownikiem Konta, aby móc rozwiązać sytuację w sposób dogodny dla wszystkich.

8. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.

9. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, informacji o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

10. Zarejestrowany Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia. Prośbę tą należy wysyłać na Email Kontaktowy.

11. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą E-maila i Hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika.

12. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu (generowanie sztucznego ruchu obciążającego Serwis i inne). W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta.

IV. Galeria Zdjęć

1. Narzędzie "Galeria Zdjęć" umożliwia Użytkownikowi:
 • utrzymywanie (tzw. hostowanie) w internecie zdjęć wgranych z komputera Użytkownika - stanowić one będą Galerię Zdjęć,
 • wygenerowanie kodu HTML gotowego do wstawienia w Serwisie Aukcyjnym, który to kod powoduje wyświetlanie się wgranych zdjęć.

2. Prezentowane w Serwisie Galerie nie umożliwiają dokonania zakupu wyświetlanych na zdjęciach przedmiotów (Serwis nie jest stroną transakcji zawieranych przez Użytkowników używających Galerii Zdjęć).

3. Zdjęcia wgrywane do Galerii muszą być w popularnym formacie graficznym (jpg, png).

4. Serwis przechowuje przesłane przez Użytkowników zdjęcia tak długo jak są one używane. Zdjęcia są kasowane, jeśli przez 3 miesiące dane zdjęcie nie jest używane (nie zostało wyświetlone lub pobrane). Jednak Użytkownicy zarejestrowani mogą ręcznie przedłużyć utrzymywanie wybranych zdjęć o kolejne 3 miesiące.

5. Użytkownik może samodzielnie usunąć lub podmienić zamieszczone przez siebie uprzednio zdjęcie z Serwisu. Samodzielne usuwanie lub podmienianie zdjęcia Użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie tej funkcji i nie daje gwarancji na przywrócenia przypadkowo usuniętych zdjęć. Do tygodnia od dnia usunięcia zdjęcia można jednak skontaktować się z Administratorem poprzez Email Kontaktowy i uzasadniając ważność zdjęcia poprosić o jego przywrócenie. Administrator nie daje gwarancji co do możliwości przywrócenia usuniętego przez Użytkownika zdjęcia, jednak zaprasza do kontaktu.

6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zdjęć. Do treści zdjęć i odpowiedzialności Użytkownika za ich treść stosuje się przepis – Zasady zamieszczania Treści.

7. W przypadku usuwania lub podmiany zdjęcia dla kodu HTML umieszczonego w Serwisie Aukcyjnym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre szablony galerii/aukcji mogą wymagać, aby podmieniane zdjęcia miały tą samą szerokość i wysokość, a po usuniętym zdjęciu może pozostać pusta ramka z tłem.

V. Panel Aukcji

1. Panel Aukcji umieszczony na aukcji Użytkownika w Serwisie Aukcyjnym wyświetla zdjęcia różnych przedmiotów, które mają być sprzedane na wystawionych przez niego innych aukcjach w tym samym Serwisie Aukcyjnym. Kliknięcie tego zdjęcia przenosi klikającego do aukcji, na której wystawiony jest przedmiot, którego zdjęcie (miniaturkę) kliknął.

2. Serwis tworzy Panele Aukcji tylko na podstawie aukcji Użytkownika posiadających zdjęcia z włączoną opcją "miniaturka".

3. Poprawność działania Serwisu zależy od poprawności zwracanych danych przez źródła zewnętrzne oraz od niezawodności wykorzystywanych API.

4. Tworzenie miniatur wyświetlanych w panelach związane jest z przechowywaniem i przetwarzaniem zdjęć przedmiotów Użytkownika w infrastrukturze informatycznej Administratora na co Użytkownik wyraża zgodę.

5. Utworzone przez Użytkowników panele aukcji są wyświetlane tak długo jak są one używane. Panel aukcji jest kasowany, jeśli przez 3 miesiące dany panel nie jest używany (nie został wyświetlony).

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu utworzonych przez Użytkownika paneli aukcji, jak również liczby wyświetlanych w nich miniatur aukcji.

VI. Kreator Aukcji

1. Narzędzie "Kreator Aukcji" pozwala wygenerować kod HTML aukcji, który Użytkownik może następnie wykorzystać podczas wystawiania przedmiotu w Serwisach Aukcyjnych.

2. Narzędzie "Kreator Aukcji" zawiera w sobie Narzędzie "Galeria Zdjęć", dlatego Użytkownicy korzystający z "Kreatora Aukcji" muszą również przestrzegać przepis Regulaminu dla tego Narzędzia – Galeria Zdjęć.

3. Generowane aukcje mają możliwość korzystania z Narzędzia "Panel Aukcji" , dlatego Użytkownicy korzystający z "Kreatora Aukcji" muszą również przestrzegać przepis Regulaminu dla tego Narzędzia – Panel Aukcji.

4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wygenerowane przez Użytkownika aukcje (ich poprawność, zgodność z regulaminami Serwisów Aukcyjnych i prawem).

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wyświetlenia na stronie głównej Serwisu informacji o ostatnio wygenerowanych przez Użytkowników aukcjach - tytuł oraz wybrane zdjęcie przedmiotu.

VII. Szablony

1. Narzędzie "Szablony" pozwala stworzyć szablon aukcji/galerii zdjęć i dostosować go do Narzędzia "Kreator Aukcji"/"Galeria Zdjęć", dzięki czemu w generowanych aukcjach/galeriach przy pomocy stworzonego szablonu mogą być wyświetlane aktualne informacje podane przez Użytkownika, zdjęcia z Galerii oraz Panel Aukcji.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stworzone przez Użytkownika szablony (ich poprawność, zgodność z regulaminami Serwisów Aukcyjnych i prawem).

VIII. Zakaz dostarczania treści bezprawnych i odpowiedzialność Użytkownika (Zasady zamieszczania Treści)

1. Użytkownikowi wolno korzystać z Serwisu oraz Narzędzi jedynie w sposób zgodny z prawem, niniejszym regulaminem, regulaminami Serwisów Aukcyjnych, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami a także zasadami Netykiety.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

3. Użytkownik ponosi pełną oraz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczone przez siebie z użyciem Narzędzi (w szczególności dotyczy to zdjęć w Narzędziu "Galeria Zdjęć oraz "Kreator Aukcji"). Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści Użytkowników.

6. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie zdjęcia, na których publikację uzyskał zgodę lub których jest właścicielem. Zdjęcia nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych i erotycznych oraz naruszać innych przepisów prawnych. Administrator może usuwać zdjęcia bez wcześniejszego zawiadomienia, co do których otrzymał uzasadnione zawiadomienie o ich bezprawności.

7. Administrator w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć.

8. Użytkownik ładując zdjęcia na serwer oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie zdjęć oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku, gdy osoby trzecie występują na zdjęciach.

IX. Odpowiedzialność oraz prawa Administratora

1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie udostępniane Narzędzia działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie, Administrator nie ponosi w odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
 1. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Administratora niezawinionych: siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, API Serwisów Aukcyjnych, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne),
 2. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu,
 3. niedozwolonego korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub inną osobę,
 4. korzystania przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika,
 5. w innych wypadkach określonych przepisami prawa lub przepisami Regulaminu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne lub utracone korzyści.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie funkcji serwisu, jednakże zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterki.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 • przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez informację na stronie lub wysyłając informację na adres email, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
 • wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania,
 • wprowadzenia opłat za nowe, bądź już istniejące funkcje Serwisu. Opłaty bez zgody użytkownika nie będą naliczane.
 • wyłączania serwisu. O tym Użytkownicy zostaną powiadomieni z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

X. Dane Użytkowników i polityka prywatności

1. Podczas rejestracji Serwis wymaga podania adresu email i hasła.

2. Użytkownicy mogą opcjonalnie podać także loginy do swoich Kont Aukcyjnych.

3. Użytkownicy zarejestrowani mogą dodatkowo podać informacje do wygenerowania kodu HTML aukcji (telefon, adres, informacje o wysyłce, numer rachunku, i inne). Dane te mogą być w każdym momencie zmieniane i usuwane przez Użytkownika.

4. Serwis loguje czynności wykonywane przez Użytkowników zapisując dokładny czas wykonania czynności oraz numer IP Użytkownika.

5. W Serwisie wykorzystywane są pliki Cookie ("ciasteczka"). Szczegóły i zakres ich stosowania określa odrębna polityka plików Cookie dostępna pod adresem https://niezbedniksprzedawcy.pl/cookies.

6. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane Administratorowi wyłącznie przez Użytkownika.

7. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)(Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).

8. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu identyfikowania Konta Użytkownika, realizacji funkcji Serwisu, w tym wysyłki newslettera.

9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu.

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania Serwisu i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione lub do czasu usunięciu Konta przez Użytkownika. W przypadku, gdy ustanie cel przechowywania danych, zostaną one usunięte, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administrator ma obowiązek dłuższego ich przechowywania.

11. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Administratora.

12. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

14. Dane Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkowników.

15. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

16. Nie przekazujemy Państwa danych żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

17. Dane Użytkowników są chronione przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. System informatyczny w którym przetwarzamy dane spełnia wymogi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024).

VII. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. Każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości na stronie internetowej oraz w przypadku Użytkownika zarejestrowanego, przesyłana w formie listu elektronicznego na adres mailowy Użytkownika. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Serwisu, uważa się, że zmiany zostały zaakceptowane przez Użytkownika. Oświadczenie to należy przesłać na Email Kontaktowy.

3. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy do Administratora.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym wyrokiem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

5. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail biuro@niezbedniksprzedawcy.pl lub pocztą tradycyjną na adres Tomasz Grzesik, Złota Woda 44, 26-025 Łagów.