Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki plików cookie.
OK
Wersja: 0.3-beta
Zalecana wersja Firefox: od 38 do 41 lub najnowszy Firefox Nigtly
+ Zainstaluj
Open Source - otwarty kod źródłowy
Zainstaluj ze źródeł

Narzędzie pozwala przy pomocy jednego kliknięcia myszą wypełnić automatycznie formularz zlecenia DPD na podstawie powiadomienia mailowego z Allegro.

Narzędzie dostępne jest w formie rozrzeszenia do przeglądarki internetowej Firefox (minimalna werjsja 38). W związku z wymogiem podpisywania rozszerzeń wprowadzonym przez Firefox od wersji 42 dodatek nie uruchomi się na tej i nowszych werjsach. Wyjątek stanowi wersja Firefox Nigtly, gdzie przed instalacją dodatku należy na stronie about:config zmienić wartość ustawienia xpinstall.signatures.required na false.

PAMIĘTAJ! Zawsze zweryfikuj poprawność wypełnionego automaczynie zlecenia. Zauważ, że dodatek wypełnia pole wagi paczki domyślną wartością 2kg.

UWAGA! Autor pluginu nie odpowiada za jego nieprawidłowe funkcjonowanie ani za jakiekolwiek szkody wyrządzone jego błędnym działaniem lub niewłaściwym użyciem.